Malta     Opis ten będzie skierowany głównie do tych, którzy na Malcie zamierzają nurkować, ale oczywiście nie zabraknie tutaj także wielu informacji i tym, ktorzy Maltę chcą zobaczyć tylko z brzegu. Moim głównym celem w opisie naszego wyjazdu będzie przedstawienie charakterystyki nurkowań w tym rejonie, jak również dokładne opisanie poszczególnych nurkowisk tak, żeby Ci, którzy zdecydują się tam zanurzyć we własnym zakresie (bez przewodników z CN), mogli dzięki temu opisowi łatwiej znajdować i wybierać nurkowiska. Na Gozo i Malcie spędziliśmy w sumie 18 dni i zrobilismy 25 nurkowań, w tym czasie nasunęły nam się pewne spostrzeżenia i uwagi, o których chciałbym napisać.


Dalej